TFM .phước kiển

Nơi Trẻ Trưởng Thành Trong Tinh yêu - Vui Vẻ - Hạnh Phúc

TFM .Nơi Trẻ Trưởng Thành Trong Tinh Yêu - Vui Vẻ -Hạnh Phúc

Tiny Flower áp dụng giảng dạy theo phương pháp giáo dục Montessori thuộc tổ chức Montessori Quốc tế AMI (Association Montessori Internationale - AMI) do tiến sĩ Maria Montessori sáng lập năm 1929 là tổ chức uy tín hàng đầu về giáo dục Montessori, có hoạt động liên kết với Liên Hợp Quốc.

Giới thiệu phương pháp Montessori

Phương pháp Giáo dục Montessori là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ, nhà giáo dục Ý, Maria Montessori Phương pháp Montessori được phát triển thông qua sự quan sát khoa học về trẻ em từ nhiều thành phần dân tộc, văn hóa và kinh tế xã hội từ khi sinh ra đến khi trưởng thành. Phương pháp dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về sự phát triển của trẻ.

Phương pháp Montessori hỗ trợ sự phát triển tự nhiên một cách toàn diện của con người. Giáo dục Montessori mang đến một tầm nhìn rộng mở, là giáo dục hỗ trợ cho cuộc sống.

Đặc điểm nổi bật của phương pháp Montessori

1. Dựa trên việc giúp đỡ, hỗ trợ theo sự phát triển tự nhiên của con người.

2. Trẻ học theo nhịp độ, tốc độ của riêng mình và học theo sự quan tâm cá nhân về những lĩnh vực trẻ yêu thích.

3. Trẻ tự dạy mình bằng cách sử dụng các giáo cụ được chuẩn bị đặc biệt có mục đích.

4. Trẻ chủ động tham gia vào quá trình học tập.

5. Sự hiểu biết thế giới xung quanh đến từ những trải nghiệm riêng của trẻ thông qua các giáo cụ và thúc đẩy trẻ em có khả năng tự tìm kiếm mọi thứ.

6. Học tập dựa trên thực tế là sự khám phá vật chất và sự nhận thức được liên kết.

7. Trẻ được tự do hoạt động ở những nơi mà trẻ cảm thấy thoải mái, tự do di chuyển và giao tiếp miễn là không ảnh hưởng đến những bạn khác.

8. Giáo viên hợp tác, cùng làm việc với trẻ.

9. Khi trẻ được tự do lựa chọn công việc và làm việc trong tự do, trẻ thể hiện niềm vui và sự hài lòng, đó chính là phần thưởng và vì vậy tạo động lực từ bên trong. Phần thưởng bên ngoài hay tiếng vỗ tay không thể tương xứng với niềm vui bên trong này.

10. Môi trường và phương pháp khuyến khích sự kỷ luật bên trong.

11. Trẻ được hoạt động bao lâu tùy thích tùy vào hoạt động mà trẻ đã chọn.

12. Chu trình làm việc liên tục

13. Lớp học trộn độ tuổi

14. Chú trọng vào việc phát triển trí tuệ, kỹ năng xã hội, cảm xúc và tinh thần.

15. Chú trọng vào việc để trẻ tiếp thu các kỹ năng học tập, kỹ năng xã hội,kỹ năng thực tế và những kỹ năng sống

play Xem thêm

TFM Group

Tiny Flower Montessori School

Trường Tiny Flower áp dụng giảng dạy theo phương pháp giáo dục Montessori thuộc tổ chức Montessori Quốc tế AMI Quốc tế (Association Montessori Internationale - AMI) do tiến sĩ Maria Montessori sáng lập năm 1929 là tổ chức uy tín hàng đầu về giáo dục Montessori, có hoạt động liên kết với Liên Hợp Quốc.

Giảng dạy theo phương pháp Montessori

TFM.Nơi Trẻ Trưởng Thành Trong Tình Yêu - Vui Vẻ - Hạnh Phúc

  1. Lý do 01 Children are comfortable and confident in their home, feeling safe and secure to explore and learn.
  2. Lý do 02 90% success rate of children reading before they go to school for children attending more than 12 months.
  3. Lý do 03 If you’re not completely satisfied we will refund your money, no questions asked.
  4. Lý do 04 We aim to help all people that come into contact with ChildiT to feel Significant, Appreciated and Understood.
  5. Lý do 05 Makes the process of you and your child settling into care with ChildiT that much smoother.
  6. Lý do 06 Trusted, highly trained and hand-picked Educators. We believe that educators play a huge role in quality child care

Sự kiện